Polityka prywatności

Polityka prywatności usługi "Newsletter Skert.pl"
Z dnia: 2018-06-12
Michał Tężycki przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie www.skert.pl . Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Usługa "Newsletter Skert.pl". Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Biura. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.
Gromadzenie danych
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony www.bebiki.pl z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Usługa "Newsletter Skert.pl".
Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Mechanizm Cookies na stronach internetowych www.skert.pl
Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach www.skert.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Odnośniki do innych stron
Serwis www.skert.pl może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu www.skert.pl .
Usługa "Newsletter Skert.pl"
Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób lub podmiotów, korzystających z udostępnionej usługi "Newsletter Skert.pl" oraz osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z usługi "Newsletter Skert.pl", odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania newsów zamieszczanych na stronie www.skert.pl .
Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
Ilość odwiedzin: 10965
Projekt i wykonanie: Webdesign